Lianne Vorstenbosch

 

Lianne Vorstenbosch werkt als procesbegeleider op het snijvlak van persoonlijke ontwikkeling en co-creatieve en innovatieve samenwerkingsvormen. Zij begeleidt bij vragen over zowel persoonlijke groei als over leiderschap en samenwerking. Met als doel verbinding van zingeving en arbeid te stimuleren en, nu en in de toekomst, mens en technologie verantwoord en inspirerend te laten samengaan. Zij onderzocht ook wat we hieromtrent kunnen leren van Nelson Mandela.

Ruim 25 jaar geleden gooide Lianne in haar werk (psychodiagnostiek) het roer om. Via persoonlijke, energetische ontwikkeling en bestuursfuncties kwam ze terecht in de wereld van organisatieontwikkeling. Ze zag daar een groot verschil tussen weten en doen, doordat mensen het contact met hun essentiële waarden en gevoel geheel of deels kwijt waren. In het streven naar (snelle) resultaten werden veel waardevolle signalen genegeerd, waardoor juist veel problemen ontstonden in het realiseren van die resultaten en in het geluk en vitaliteit van mensen. Dit intrigeerde haar en zij ontwikkelde een werkwijze die spirituele en energetische principes inzichtelijk maken voor een zakelijke, rationele doelgroep, die daar uit zichzelf niet om vraagt. Met vallen en opstaan, want de toegankelijkheid in organisaties was, en is ook nu nog, niet altijd vanzelfsprekend. Door hierin ook haar eigen dilemma’s en valkuilen onder ogen te zien, groeide zij in het inzetten van haar natuurlijke potentieel, om in organisaties een andere energie in te brengen. Met meer diepgang en resultaten die beter beklijven en persoonlijke groei van mensen stimuleren.

> Workshop Met jouw potentieel de wereld verbeteren <

> Website Lianne Vorstenbosch <