Lianne Vorstenbosch werkt als procesbegeleider op het snijvlak van persoonlijke ontwikkeling en co-creatieve en innovatieve samenwerkingsvormen. Zij begeleidt bij vragen over zowel persoonlijke groei als over leiderschap en samenwerking. Met als doel verbinding van zingeving en arbeid te stimuleren en, nu en in de toekomst, mens en technologie verantwoord en inspirerend te laten samengaan. Zij onderzocht ook wat we hieromtrent kunnen leren van Nelson Mandela.

In deze workshop gaat Lianne in op jouw thema’s in het verbinden van je spirituele ontwikkeling met een zakelijke, rationele wereld. Je krijgt inzicht in hoe je, in een privé of werk gerelateerde omgeving, je eigen leven/carrière steeds verder kunt ontwikkelen, vanuit jouw eigen essentiële potentieel. En hoe je daarmee van meerwaarde bent voor die omgeving. Zoals Nelson Mandela in zeer beperkende omstandigheden zijn intrinsieke potentieel wist te vergroten en daarmee zijn meerwaarde zichtbaar wist te maken, met vernieuwende, aansprekende en inspirerende resultaten.

Workshopgever Info
Workshopgever(s): Lianne Vorstenbosch