Welke wijsheid van ons allen komt boven in een collectieve dans? Wat vertellen we daarin aan onszelf, ontdekken we over onze bijdrage aan de wereld en hebben we haar te vertellen? In dansen kom je jezelf tegen. Je loopt tegen eigen en andermans grenzen aan, en of leert ermee spelen in onderlinge samenwerking. Als je rondkijkt zie je verschillende vormen van bijdrage en ieders ruimte voor expressie en beweging. Net als bij samenzang kunnen dansers ook tot collectieve energie komen. Je stookt elkaar op en neemt elkaars energie over. Als dat lukt kun je samen met de rest van de zaal uit je dak gaan. Intunen op muziek en ieders bijdrage is daarbij van belang. Maar kunnen we nog extra stappen zetten?

De Collectieve Wisdom Dance is een experiment voorbij opstellingenwerk en ecstatic. Al dansend gaan we onze wijsheid vergroten, gaan we ons verdiepen via ons lijf in relatie tot het geheel. We gaan vooral bewegen en dansen en intussen bouwen we naar deze nieuwe laag. In deze dansworkshop spelen we met jouw individuele inbreng in het collectieve en reflectie op inzicht dat uit het collectieve terugkomt. Wat zegt je inbreng over je bijdrage aan het geheel? Wat zegt de samenhang van de zaal over het collectief? Wat leren we via het lichaam over onze samenleving? Hoe krijgen we overzicht via ons lijf? En hoe kan ons wezen het geheel verrijken middels lichamelijk inzicht terwijl we in actie zijn?

De Collective Wisdom Dance is een mix van opstellingenwerk, sjamanisme, Taoisme, the Way of the Fool, Ecstatic, lichaamswerk, biologische spiritualiteit en zwermleiderschap. Begeleiders: Floris Koot, Bahar Farshchi Jamshidabady & haar band.

Workshopgever Info
Workshopgever(s): Floris Koot